Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Jak wygląda badanie psychologiczne/psychotechniczne?

Po przyjściu do pracowni psychologicznej osoba badana zostaje zarejestrowana. Psycholog dobiera w zależności od celu badania, odpowiednie metody i zaczyna się badanie.

Badanie psychologiczne dla kierowców zawodowych wygląda w następujący sposób:

Na początku kierowca wypełnia ankiety i kwestionariusze osobowości, następnie przechodzi do wykonywania testów sprawności umysłowej, przerzutności, podzielności i koncentracji uwagi.

Kolejną częścią badania są testy aparaturowe: badanie czasu reakcji, badanie oceny prędkości, badanie koordynacji wzrokowo ruchowej.

Następnie psycholog oblicza wynik i wystawia orzeczenie. Pacjent otrzymuje opinię wraz z uzasadnieniem otrzymanej decyzji.

Ile czasu trwa badanie?

Zależy to od rodzaju badania i osoby badanej. Klientom/pacjentom w dobrej kondycji badanie dla kierowcy zawodowego zajmuje około 50minut. Osoby starsze potrzebują trochę więcej czasu.

Wszystko zależy od celu badania, indywidualnych zdolności i uwarunkowań psychologicznych.

Czy można powtórzyć nie zaliczone ćwiczenie?

Każda osoba ma możliwość poprawienia niezaliczonego testu.

Co ile lat wykonujemy badania psychologiczne?

Badania psychologiczne dla kierowców zawodowych, taksówkarzy, kierowców pojazdów uprzywilejowanych, instruktorów, egzaminatorów oraz osób posiadających prawo jazdy kat C, CE, D, DE

wykonywane są do 60 roku życia co 5 lat, a po 60 co 30 miesięcy.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dn. 20.06.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym
  • Ustawa z dn. 06.09.2001 r. o transporcie drogowym
  • Ustawa o kierujących pojazdami z dnia 05.01. 2011 r.
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy
  • Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy
  • Rozporządzenie .Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30. 05.1996 r. w sprawie przeprowadzania badan lekarskich pracowników
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji badań i orzeczeń psychologicznych